The Next
Wave2018

Ocean Innovation Conference //
Øygardshamna Giske // 3. mai 2018

Foredragsholdere

Margareth Kjerstad & Bjørn Tore Nystrand: Fiskeriets ringvirkninger Forskere 
MØREFORSKING

Visste du at Møre og Romsdal har nærmere 2000 aktive fiskere? Eller at verdien av sjømateksporten fra regionen vår utgjør nærmere 20 milliarder kroner?

Bjørn Tore Nystrand og Margareth Kjerstad er begge forskere i Møreforsking Ålesund og skal sammen vise hvilken betydning fiskerinæringen har i og for regionen vår. De jobber hver dag med prosjekter tett knyttet til næringens søken etter ny kunnskap. Til The Next Wave kommer de med en skreddersydd analyse av fiskerinæringens fantastiske ringvirkninger for regionen vår.