The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14 mai 2020

Foredragsholdere

Agnes Gundersen Forskning og næringsliv 
Møreforsking

Agnes C. Gundersen er direktør i Møreforsking AS og daglig leder i Møreforsking Ålesund AS. Gundersen har et stort engasjement for å skape vekst og verdiskapning i Møre og Romsdal og posisjonere fylket på det forskningskartet. Hennes faglige bakgrunn er marin. Faglige interessefelt er forskning knyttet til fiskeri, fiskeribiologi, ressursforvaltning samt bærekraftig høsting og anvendelse av marine ressurser. Agnes har lang erfaring som prosjektleder bl.a. på en rekke forskningsrådsprosjekt, og er prosjektleder for et av instituttets største prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet og som omhandler klimavariasjon i havområdene rundt Grønland (CLIMA).

Møreforskings seniorforsker Wenche Larssen og direktør Agnes Gundersen vil i sitt foredrag gi smakebiter fra deres forskningsarbeid – med konkrete eksempler på hvordan man kan skape gull av marine råvarer.