The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14 mai 2020

Foredragsholdere

Allan Ellingsen Gods fra veg til kjøl 
Samferdselsdepartementet

UTGÅR PGA SAS-STREIKEN.

Giske er blant landets største fiskerikommuner og ligger i skipsleia med Vigra flyplass (regionflyplass) som nærmaste nabo til Gjøsund Hamn.

Gjøsund Hamn har kommet inn i NTP (for utmudring) og det satses på å utvikle hamna til ei nasjonal fiskerihavn. Giske kommune er også med i Ålesundregionens Havnesamarbeid og havnene går for å være nord-Europas største eksporthavn for fisk. Hvilken betydning vil satsningen «Gods fra veg til kjøl» ha for fiskerinæringen i vår region?