The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14. mai 2020

Foredragsholdere

ANNIK MAGERHOLM FET Hav, handel og helse 
NTNU

NTNUs visjon er kunnskap for en bedre verden. Med sin tverrfaglige styrke bidrar de til å løse sammensatte problemstillinger. De er en premissleverandør for omstilling og grønt skifte, og bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. NTNU i Ålesund har valgt hav, handel og helse som sine fokusområder. Annik Magerholm Fet, viserektor NTNU Ålesund, vil i sitt foredrag peke på utfordringer og muligheter for våre marine næringer i regionen.