The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 5. november 2020

Foredragsholdere

Sparebanken Møre Logo

Båtprat v/ Kjersti Sandvik Journalist 
Fiskeribladet

NY TEKNOLOGI OG FRAMTIDENS FISKEBÅTER
– Jeg gleder meg til å snakke om framtidens fiskebåter med tre representanter som enten er i ferd med å bygge, eller nettopp har bygget ny fiskebåt. De har tatt ulike valg, og vil fortelle om avgjørelsene de har gjort. I tillegg vil Sjøfartsdirektoratet si noe om deres rolle i prosessen mot ny båt.

I panelet:
Sigurd Teige, Sunny Lady
Christian Østervold, Østerfjord
Chris Remøy, Nordbas
Cecilia Girard-Vika, Sjøfartsdirektoratet