The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 5. november 2020

Foredragsholdere

Sparebanken Møre Logo

David Hughes Professor, 
Imperial College London

Engelskmannen David Hughes er professor ved Imperial College London, og en internasjonalt anerkjent ekspert på globale mat- og drikketrender. I førti år har han fulgt den globale utviklingen innenfor mat og drikke verden over. 

For å forsikre seg om at han har et friskt syn som reflekterer den brutale virkeligheten av det kommersielle livet fra dag til dag, har han løpende kontakt med de største matkjedene i UK og USA. Han sitter i styrene til flere matorganisasjoner over hele verden, og har et stort internasjonalt kontaktnett bestående av alt fra direktører og styrer i mat- og drikkeselskaper, FoU-organisasjoner, myndigheter, virksomheter eid av bønder osv. Slik skaffer han seg et overblikk over hele næringskjeden, fra konsument, dagligvarebutikker og matservice i ene enden, til livsvitenskaplig forskning i andre enden. Dette gir ham en unik evne til å vurdere kommersielle følger ved endringer i industrien, og hvordan aktører kan respondere for å bekjempe trusler og omfavne nye muligheter i markedene.