The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14. mai 2020

Foredragsholdere

ERIK DYRKOREN Undervannsdroners betydning for fiskerinæringen 
Blueye

Historien til Blueye startet våren 2014. Erik Dyrkoren jobbet med ideen bak Blueye på Marintek ved NTNU Amos. Der møtte han Martin Ludvigsen, Professor i undervannsteknologi. Sammen med studenter utviklet de det som ble den første prototypen. Under den første testen av prototypen ombord på forskningsfartøyet Gunnerus, møtte de Christine Spiten. Hun skrev sin masteroppgave om undervannsdroner ved NMBU, og hadde invitert seg med på Gunnerus for å gjøre feltarbeid. De oppdaget fort at de delte visjon om å gjøre undervannsutforskning tilgjengelig.

På veien til å etablere firmaet, fikk Erik, Martin og Christine med seg engleinvestoren Erik Haugane. Sammen grunnla de Blueye Robotics sommeren 2015, og de første ansatte ble satt til å jobbe med den første prototypen kort tid etterpå.

Ved slutten av 2018 består Blueye Teamet av over 20 dedikerte eksperter, fra åtte ulike land, med ekspertise i alt fra software, robotikk, mekanisk- og industriell design, undervannsteknologi, grafisk design og forretningsutvikling. Blant seg har de ekte havfolk med spesiell tilhørighet til havet; seilere, grottedykkere og fridykkere. De har alle kjærlighet for havet og et sterkt ønske om å utforske, dele opplevelser og lære om det som skjuler seg under overflaten.