The Next
Wave2018

Ocean Innovation Conference //
Øygardshamna Giske // 3. mai 2018

Foredragsholdere

Hilde Rødås Johnsen: Dugnad for havet Seniorrådgiver 
Fishing for Litter/SALT

Marin forsøpling og plast i havet er en av vår tids store miljøutfordringer. Gjennom Fishing For Litter bidrar fiskeflåten i oppryddingen av marint avfall til havs. Ordningen er en internasjonal miljødugnad og har vært gjennomført som en prøveordning i Norge siden 2016.

SALT leder gjennomføringen av Fishing For Litteri Norge på oppdrag fra Miljødirektoratet. I tillegg til å rydde havet for plast, bidrar ordningen til mer kunnskap om marin forsøpling og til å bevisstgjøre norske fiskere om betydningen av egne bidrag for et godt havmiljø. Hilde Rødås Johnsen er seniorrådgiver i SALT og prosjektleder for Fishing For Litter. SALT er en uavhengig kompetansebedrift som leverer kunnskap om og for kysten. I 2012 mottok bedriften Fiskeri- og kystdepartementets Fyrtårnspris for ekstraordinær innsats for fiskeri- og kystnasjonen Norge. www.salt.nu