The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 5. november 2020

Foredragsholdere

Sparebanken Møre Logo

Ingrid Kristine Pettersen Sjømatanalytiker 
Norges Sjømatråd

Ingrid Kristine har jobbet med hvitfiskanalyser siden hun var ferdig med master i samfunnsøkonomi ved UiT i 2010, og de siste 4 årene har hun jobbet som analytiker i Sjømatrådet.
Under The Next Wave 5. november skal hun gi en status for hvitfiskeksporten så langt i 2020, utviklingen i markedene og konsekvenser av korona.