The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 5. november 2020

Foredragsholdere

Sparebanken Møre Logo

Jon Arne Roald Styreleder 
Gjøsund Utvikling

FOREDRAGSHOLDER The Next Wave /20
JON ARNE ROALD, GJØSUND UTVIKLING
 
– Vi arbeider for at Gjøsund Havn med sin heilt sentrale plassering for sjø-, luft- og landtransport skal kunne
utvikles til å bli et moderne og effektivt anlegg på land og i sjø med god infrastruktur for næringslivet lokalt
og regionalt. Målsettingen er at Gjøsund Havn over tid blir et førstevalg som den mest attraktive fiskerihavna
i vår region.
 
Jon Arne Roald er styreleder i Gjøsund Utvikling AS. Han har solid erfaring som leder av handels- og eiendomsutviklingsselskap i Norge og internasjonalt. Jon Arne Har blant annet ledet supermarkedskjeden Coop Mega og Conceptor Eiendomsutvikling. Han har hatt en rekke styreverv i handels- og prosjektutviklingsselskap. Han var mangeårig partner og medeier i investerings- og utviklingsselskapet Conceptor AS. I dag driver han egen virksomhet.