The Next
Wave2018

Ocean Innovation Conference //
Øygardshamna Giske // 3. mai 2018

Foredragsholdere

Linda Nøstbakken Professor i ressursøkonomi 
NHH

Linda Nøstbakken er programleder for NHHs MBA-program Executive MBA in Seafood Management. 

Nøstbakken er samfunnsøkonom og forsker på tema knyttet til miljø og naturressurser. Hun er særlig interessert i fiskeri- og oppdrett, og har publisert en rekke akademiske arbeider relatert til dette. Hun har personlig erfaring fra oppdrettsbransjen etter å ha jobbet for et lite oppdrettsselskap på Bømlo ved siden av skole og studier i mange år.

Nøstbakken vært med på flere offentlige utvalg innenfor fiskeri og klima: Strukturutvalget (NOU i 2006), Kvoteutvalget (NOU i 2016) og Klimarisikoutvalget (pågående).