The Next
Wave2018

Ocean Innovation Conference //
Øygardshamna Giske // 3. mai 2018

Foredragsholdere

Linda Nøstbakken: Fremtidens kvotesystem Professor i ressursøkonomi 
NHH

Linda Nøstbakken er leder for NHHs MBA-program Executive MBA in Seafood Management. 

Nøstbakken er samfunnsøkonom og forsker på tema knyttet til miljø og naturressurser. Hun er særlig interessert i fiskeri- og oppdrett, og har publisert en rekke akademiske arbeider relatert til dette.

Nøstbakken vært med på flere offentlige utvalg innenfor fiskeri og klima: Strukturutvalget (NOU i 2006), Kvoteutvalget (NOU i 2016) og Klimarisikoutvalget (pågående).

– Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier Nøstbakken. Hvordan, vil vi få høre mer om når hun besøker The Next Wave på Giske 3. mai.