The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14. mai 2020

Foredragsholdere

LISE TANGEN HANSEN Fremtidens forbrukere 
Penetrace

Fremtidens forbrukere er allerede her, og de er mange. Hvordan påvirker digitaliseringen forbrukers valgprosess?  Lise gir oss innsikt i forbrukertrendene som er her nå og som ikke «går over i morgen». Kundelojaliteten, slik vi tradisjonelt kjenner den, finnes ikke lengre. Lise Tangen Hansen er ekspert på brennhete forbrukertrender som en konsekvens av digitalisering. Hun kobler fersk markeds- og forbrukerinnsikt med hvordan du kan nå fram til forbrukerne gjennom målrettet markedsføring og produktutvikling. Hun har alltid pulsen på drivkreftene i markedet og vært toneangivende i mediebildet i en årrekke, senest nylig rundt digitalisering, kundelojalitet og utfordringer/muligheter for annonsører knyttet til Millennials. Lise er tydelig i sin tale, og vil garantert komme med implikasjoner fiskerinæringen.