The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 5. november 2020

Foredragsholdere

Sparebanken Møre Logo

Liv Holmefjord Fiskeridirektør, 
Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektør Liv Holmefjord er utdannet siviløkonom ved Norges handelshøyskole. Hun var assisterende fiskeridirektør i fire år fra 2004 før hun ble utnevnt til fiskeridirektør i oktober 2008. Før det jobbet hun i Statens Fiskerbank og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

Fisk har alltid vært en stor del av livet hennes. Da hun var liten var faren, bestefaren og onklene hennes fiskere. Grunnlaget for det vi nå kjenner som Bolaks ble lagt, og Holmefjord eier i dag knapt 1/10 av selskapet via P2H Invest. Men først og fremst vokste hun opp med fiske. Faren drev brislingfiske på Vestlandet, i Trøndelag og oppover mot Helgeland. Da Liv var 14-15 år begynte hun å bli med ombord om sommeren. På midten av 80-tallet solgte familien båtene og begynte med oppdrett på fulltid.

Holmefjord utdannet seg til siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, og spesialiserte seg innen fiskeriøkonomi, som én av to studenter.