The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14 mai 2020

Foredragsholdere

Nils-Roar Hareide Marine Grunnkart slår på lyset i regnskogen i havet 
Runde Miljøsenter

Nils-Roar Hareide, daglig leder ved Runde Miljøsenter er prosjektleder og koordinator for de seks kommunene som er med på pilotprosjektet for marine grunnkart som har fått prosjektnavnet å «slå på lyset under vann».

Fiskere er blant dem som kan glede seg over at det nå lages marine grunnkart som er så detaljerte at det er lett å se hvordan det ser ut under vann like godt som over vann, hvordan bunnforholdene er, hvor fisken står, og hvor en kan finne hummer og kreps, m.m. Kunnskap om ressursene som finnes i havnet gir grunnlag for å regulere eller lage planer som sørger for at kysten blir bærekraftig for framtidens generasjoner.

Data som kan hentes ut fra marine grunnkart inneholder veldig viktig og grunnleggende informasjon om infrastruktur, med uante ringvirkninger.