The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14 mai 2020

Foredragsholdere

Runar Debess Fiskeri – ei næring for framtida 
Sparebanken Møre

Runar Debess er leder for marin avdeling i Sparebanken Møre. For Sparebanken Møre er fiskeri en viktig næring, en næring som er både miljøvennlig og bærekraftig. Fiskeriene har i en årrekke bidratt med stor aktivitet til den maritime klynga på Nordvestlandet. Næringa sin evne til å satse, være innovative, nyskapende og tilpasningsdyktige har gitt gode resultater. Samarbeid mellom aktører i næringa, forskningsmiljø og hele den maritime klynga vil dra dette videre, og gir oss store forventninger til næringa også i framtida!

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset på Nordvestlandet, med egne bransjeavdelinger på næringsliv knyttet til Eiendom, Handel og Tjenesteytende, Industri, Offshore/Supply, SMB og Marin.  Banken har et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarked, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er Sparebanken Møre en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. I tillegg er Sparebanken Møre også en betydelig bidragsyter til samfunns- og næringsutvikling i regionen.