The Next
Wave2018

Ocean Innovation Conference //
Øygardshamna Giske // 3. mai 2018

Foredragsholdere

Runar Debess: Bransjeanalyse Banksjef Næringsliv Marin 
SPAREBANKEN MØRE

Runar Debess fra Sparebanken Møre kommer for å presentere en bransjeanalyse for hvitfiskflåten i Norge. Han ser på de viktigste driverne for lønnsomheten og resultater på aggregert nivå for de ulike fartøygruppene, og vil presentere trender for eksportutvikling, pris og kvoteutvikling.

Debess er bransjeleder for marine kunder i Sparebanken Møre og har totalansvar for den marine bransjen i banken. Han har tidligere jobbet både i næringen, innen offshore/supply og bank. Runar har en Executive MBA i Økonomisk Styring og Ledelse fra NHH og en Bachelor fra BI. Han er nå inne i sitt tiende år i Sparebanken Møre og har arbeidet 26 år i bransjen.

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har ca. 360 årsverk fordelt på 28 kontor i fylket. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Nordvestlandet er en region i utvikling med spennende muligheter og utfordringer for både privatpersoner og bedrifter. Som en regional bank er vi en del av denne utviklingen og vi arbeider hver eneste dag for å gi den beste servicen til kundene våre. Marin bransje og fiskeri er en svært viktig næring for Sparebanken Møre.