The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske / 7. mai 2020

Foredragsholdere

SIMEN KNUDSEN Hva gjør vi når lekeplassen vår blir til en søppelfylling?  
Nordic Ocean Watch

Hva gjør vi når lekeplassen vår blir til en søppelfylling? 
Nordic Ocean Watch (NOW) er et miljøkollektiv med røtter i det norske surfemiljøet som ønsker å skape atferdsendring for å ta vare på havet gjennom å gi en stemme til havet, skaper havambassadører og aktiverer folk til handling. Siden etablering i 2013 har kampsaken vært plast i havet og sammen har kollektivet vært sentrale nasjonalt for å sette temaet på agendaen og ryddet strender langs hele kysten av Norge. I dag har NOW også vokst til Sverige, Danmark og Finland og består av hundrevis av mennesker langs den nordiske kysten som alle elsker å bruke havet og elsker å gi noe tilbake til det.
 
 
Fyrtårnet til NOW er plassert i Hoddevik: Tavaha Løa – Norges første havrenovasjonssenter. Tavaha Løa demonstrerer en løsning til hvordan vi kan legge til rette for kontinuerlig opprydding av kysten året rundt. I Hoddevik har senteret ført til et stort engasjement for opprydding og skapt ringvirkninger langt utover Norges grenser og satt lys på hva slags løsninger vi trenger mer av for å oppnå rene hav. 
Visjonen til NOW å etablere en ny havkultur hvor alle som bruker bruker havet også må bidra til at havet forbedres – Tavaha, ta vare på havet.