The Next
Wave2018

Ocean Innovation Conference //
Øygardshamna Giske // 3. mai 2018

Foredragsholdere

Ståle Walderhaug: Big Data & fiskeflåten Seniorforsker 
SINTEF

Big Data kommer til å en viktig rolle for fiskeflåten på flere nivåer fremover. Ved å sammenstille og visualisere store datamengder på en effektiv måte kan fiskere enkelt utforske historiske hendelser i kart med detaljert informasjon om vær, rute, fangst, fartøyoperasjon, havets kjemi og månefase – og dermed oppnå bedre resultater.

Dr. Ståle Walderhaug er seniorforsker i SINTEF Digital innen systemutvikling. Siden 2012 har han jobbet med utviklingsprosjekter for maritim næring med fokus på informasjonsdeling og beslutningsstøtte.

– Vi har gode resultater med å forutsi fangst basert på maskinlæringsalgoritmer. Dette kan bidra i operativ planlegging av tokt og taktisk planlegging av fiskeri. Pågående prosjekter ser på bruk av hydroakustiske data som en ekstra kilde til informasjon for å få ytterligere kunne forstå dynamikk og veilede fremtidige fiskerioperasjoner. Det er helt avgjørende at næring, forvaltning og forskning jobber tett sammen for å utvikle robuste og nyttige løsninger basert på Big data-teknologier, sier Walderhaug.

Han har ledet FiskInfo prosjektene i samarbeid med FHF og BarentsWatch, og leder nå flere store digitaliseringsprosjekter som anvender big data metoder og teknologier for å forbedre beslutningsprosesser hos fiskere, redere og leverandørindustri til maritim sektor. Sammen med kolleger i SINTEF Digital og SINTEF Ocean jobber han i DataBio – et stort EU prosjekt som vil etablere en europeisk plattform for Big Data-løsninger innen fiskeri, skogbruk og landbruk.