The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14 mai 2020

Foredragsholdere

Tormod Thomsen Samarbeid, innovasjon og verdiskaping 
NCE Blue Legasea

NCE Blue Legasea arbeider for økt bærekraftig ressursutnyttelse, verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri. Arbeidet resulterte høsten 2018 i at NCE Blue Legasea ble tildelt nasjonal klyngestatus og dermed status som nasjonalt ekspertsenter. Styreleder i NCE Blue Legasea, Tormod Thomsen, vil belyse hvordan samarbeid mellom aktører i den marine verdikjeden fører til innovasjon og verdiskapning. Han vil også  fortelle om NCE prosjektet, presentere noen konkrete eksempler fra prosjekter som har vært eller er under gjennomføring, samt noen tanker om mulighetene fremover.