The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 5. november 2020

Foredragsholdere

Sparebanken Møre Logo

Tom-Jørgen Gangsø Direktør for markedsinnsikt og markedsadgang, 
Sjømatrådet

Tom-Jørgen Gangsø er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Sjømatrådet. Han gikk inn i stillingen i 2019 etter å ha ledet Sjømatrådets strategiarbeid i flere år og har opparbeidet seg en unik forståelse for sjømatnæringens utfordringer og muligheter. I Sjømatrådet har Gangsø jobbet med både analyse og markedsføring, samt ledet flere større utviklingsprosjekter. Dette arbeidet er gjort i tett samarbeid med sentrale næringsaktører.

Gangsø har en Executive MBA i Sustainable Innovation in Global Seafood fra Norges Handelshøgskole, en Master i Business Creation and Entrepreneurship fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, en Bachelor i International Business Administration fra Middlesex University i London og en Bachelor i økonomi og ledelse fra UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Han har også erfaring med oppstart og drift av egne bedrifter.