The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14 mai 2020

Foredragsholdere

TORFINN HANSVIK Verdens største hybride fiskebåt 
Moen Marin

Moen Marin er på full fart inn i fiskerinæringen og leverer i år verdens største hybride fiskebåt. Båten er utstyrt med to dieselaggregater og en moderne todelt batteripakke på 270 kWh. Båten vil primært gå på batteri under operasjoner med lite last, for eksempel under fiske eller når fartøyet ligger stille på feltet.

– Batteriet om bord reduserer drivstofforbruket med 25 prosent, gangtimer på generatorene med hele 75 prosent, og kutter årlig CO2-utslipp med 200 tonn. Etter hvert som batteriteknologien utvikler seg er det ikke usannsynlig at man kan drifte båten med større andel av tiden som helelektrisk. Dette, og mere til, vil teknisk sjef i Moen Marin, Torfinn Hansvik, fortelle mer om.