The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 5. november 2020

Foredragsholdere

Sparebanken Møre Logo

Torger Reve Professor i strategi og industriell konkurranseevne, 
Handelshøyskolen BI

Torger Reve har gjennom en produktiv akademisk karriere opparbeidet seg en status som en av verdens fremste eksperter på bedriftssamarbeid, konkurranseevne og klynger. Han peker på klyngene som en konsentrasjon av kunnskap som gjør at bedrifter kan lære av hverandre, bli mer innovative og få høyere verdiskaping.

Reve har tidligere uttalt at oljeprisfallet var det beste som kunne skjedd Norge. Da skjønte norske bedrifter at de måtte satse på mer enn bare å levere teknologi og tjenester til olje- og gassnæringen, og man begynte å bruke kompetansen sin på andre ting.

Reve var rektor ved BI fra 1997 til 2005. Han var professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen fra 1984-1997, og administrerende direktør ved Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) fra 1995 – 1997. Han var også styreleder i NRK fra 2000-2001.

I 2011 mottok Torgeir Reve den prestisjefylte utmerkelsen Microeconomics of Competitiveness Hall of Fame fra Harvard Business School.Utmerkelsen deles ut til personer som har gitt vesentlige, faglige og forskningsmessige bidrag til Micoreconomics of Competitiveness nettverket som i dag består av over 100 universiteter og handelshøyskoler fra hele verden.