The NextW
Wave/20

Øygardshamna Giske 14 mai 2020

Foredragsholdere

Wenche Emblem Larssen Forskning og næringsliv 
Møreforsking

Wenche Emblem Larssen er matviter og seniorforsker ved Møreforsking. I tett samarbeid med sjømatprodusentene forsker hun på god fangstbehandling, prosessering og videreforedling av de marine ressursene. Målet er å skape merverdi gjennom hele verdikjeden. «Det er viktig å redusere matsvinn og arbeide for å oppnå 100 % utnyttelse av alt råstoff. Slik sikrer vi langsiktig tilgang og bærekraftig utnyttelse av de sunne og gode råvarer vi har i våre farvann. Dette er Møreforskings mål. Vi vil bidra til dette på beste måte»

Møreforskings seniorforsker Wenche Emblem Larssen og direktør Agnes Gundersen vil i sitt foredrag gi smakebiter fra deres forskningsarbeid – med konkrete eksempler på hvordan man kan skape gull av marine råvarer.