The NextW
Wave/19

Ocean Innovation Conference
Øygardshamna Giske / 2. mai 2019

Konferansen

Fremtiden ligger i havrommet

Fundamentet til fremtidens fiskerinæring vil være den miljøvennlige og bærekraftige fangsten av verdens beste råstoff. Ved hjelp av ny teknologi og høy innovasjonstakt kommer næringen til å erobre stadig nye markeder. Og verdiene vil øke. Kom og se hvordan under The Next Wave 2019!

Vi samler fiskerinæringen til en innholdsrik dag på Giske, med inspirerende, lærerike og spennende foredrag. Konferansen vil også være en hyggelig møteplass for bransjen. Her kan du mingle og slå av en hyggelig prat med nye og gamle kollegaer.

Konferansen fortsetter utover ettermiddagen og kvelden med middag, underholdning og fest. Du kan allerede nå glede deg til minikonsert med publikumsfavorittene i DeLillos.

 

Media