Tema og innhold

Vi henter noen av de fremste ekspertene for å kaste lys over fremtidens fiskeribransje.
Se hvem som kommer
Fiskerinæringen står foran en revolusjon. Ny teknologi og nye markeder vil endre bransjen fundamentalt. Vi henter inn de fremste kunnskaps- og premissleverandørene for å se på fremtidens fiskerinæring. Flere spennende foredragsholdere kommer fortløpende.


Tema

Store ord eller praktisk handling?

Myndighetene vil femdoble verdiskapingen innenfor fiskerinæringen, men store deler av bransjen mener at regelverk og detaljstyring demper innovasjonstakten. Vi gir politikere, bransjen og eksperter muligheten til å bidra inn i debatten om fremtidens arbeidsplasser og muligheter.

 • Må lover og regler endres for å sikre Norges posisjon i den pågående fiskerirevolusjonen?
 • Hvordan ser myndighetene for seg at bransjen skal vokse?
 • Hvilke tiltak skal settes inn for å øke markedstilgangen?
 • Hvordan skape norske arbeidsplasser?

Er du klar for å snu opp ned på alt?

Med nye produkt, større krav til produktutvikling, teknologi, innovasjon og kontakt med markedet vil rederiene kunne ta større del av verdikjeden. I fremtiden vil de mest lønnsomme rederiene fiske med tanke på sluttprodukt og konsumerbehov. De har moderne båter med stor fleksibilitet og tilnærmet 100 prosent utnyttelse av råstoffet. Nye arter vil kommersialiseres og store verdier vil kunne bli skapt. 

 • Hvordan ser et rederi ut om 20 år?
 • Hvilke funksjoner er det viktig å satse på for å vinne markedsandeler?
 • Hvilke konsolideringsmuligheter har rederiene for å styrke konkurransekraften og arbeidet med merkevaren norsk fisk?
 • Hvordan vil teknologiske endringer kunne spille en rolle?
 • Hvordan kan nye satsinger finansieres?

Store muligheter og smertefulle endringer

Automatisering og robotisering har redusert behovet for bemanning og åpnet en verden av nye muligheter i moderne fiskebåter. Teknologiske løsninger vil effektivisere fangstprosessen, automatisere tilvirkning og overvåke kvalitet. Hvordan vil fremtidens båter se ut og hvilken rolle skal fiskeren ha på høyteknologiske fartøy med avansert teknologi og stor grad av kunstig intelligens?

 • Hvordan kan robotisering endre fiskerens rolle i femtiden?
 • Hvordan øke bevisstheten rundt kvalitet?
 • Hvilken kompetanse må fremtidens fiskere ha?
 • Hvilke områder vil maskinene overta?
 • Hvilken teknologi vil være relevant for nye båter?

 

Et marked i forandring

Med ferskere råvarer nærmere markedet, nye fangstmetoder, nye arter og moderne båter vil produktutviklingen skyte fart. Dette kan bety økt inntjening og økt konkurransekraft, men vil stille strenge krav til kompetanse i rederiene, leverandører, teknologiutviklere og produsenter.

 • Hvordan ser forbruker ut i dag og i fremtiden?
 • Hvilke krav stiller de til etikk, miljø og helse?
 • Hvordan kan teknologien bidra til økt kvalitet, effektivitet og dyrehelse?
 • Hvilke forutsetninger har norsk fisk til å møte disse kravene?
 • Hvilke muligheter ser kjedene?
 • Greier vi å levere nok fisk av høy og stabil kvalitet?

Hvilken vei peker pilene?

Endringer er ofte vanskelige å forutse, men for å kunne gjøre gode spådommer om fremtiden må vi skjønne hvilke underliggende krefter som legger premissene for markedsutviklingen. Eksperter og analytikere kaller utviklingen som skjer med fangst, logistikk, teknologi og produkt innenfor hvitfisk for en revolusjon. Endringene skjer i hurtig tempo. Hvorfor skjer disse endringene og hvordan vil næringen se ut i fremtiden?

 • Hvordan har logistikken endret seg og hvorfor?
 • Hvordan vil trendene utvikle seg over tid?
 • Hvordan endrer dette markedet?
 • Hvordan vil endringene prege bransjen?

Foredragsholdere

Agnes Gundersen og Margareth Kjerstad
Møreforskning
Les mer

Agnes Gundersen kommer opprinnelig fra Kristiansund og er oppvokst i en familiebedrift innen klippfisk og fiskemel/-olje. Med doktorgrad i fiskeribiologi og 24 år i Møreforsking har hun solid erfaring med forskning og utvikling i tett samarbeid med næring og forskningsmiljø i inn- og utland. I dag er Agnes daglig leder i Møreforsking Ålesund AS, og bl.a. fagansvarlig i den marine klyngen Blue Legasea og medlem av expertgruppe i ICES (Det internasjonale havforskningsrådet).

Margareth Kjerstad er oppvokst i en fiskerfamile på Lepsøya men har de siste 20 årene vært bosatt på Valderøya. Hun har erfaring som fisker, er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole og har 25 års erfaring fra anvendt forskning. Margareth er i dag forskningsleder for bioøkonomigruppa i Møreforsking Ålesund. Hun har spesial kompetanse innenfor utnyttelse av nye arter, restråstoff, kvalitet og produktutvikling av marint råstoff.

Agnes og Margareth har fokus på hvilke muligheter og produktinnovasjoner som kan løfte den marine verdikjeden inn i fremtiden. Hvordan kan vi være i forkant og realisere fiskerinæringens verdipotensial for norsk marint råstoff på en bærekraftig måte?​

Agnes Gundersen kommer opprinnelig fra Kristiansund og er oppvokst i en familiebedrift innen klippfisk og fiskemel/-olje. Med doktorgrad i fiskeribiologi og 24 år i Møreforsking har hun solid erfaring med forskning og utvikling i tett samarbeid med næring og forskningsmiljø i inn- og utland. I dag er Agnes daglig leder i Møreforsking Ålesund AS, og bl.a. fagansvarlig i den marine klyngen Blue Legasea og medlem av expertgruppe i ICES (Det internasjonale havforskningsrådet).

Margareth Kjerstad er oppvokst i en fiskerfamile på Lepsøya men har de siste 20 årene vært bosatt på Valderøya. Hun har erfaring som fisker, er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole og har 25 års erfaring fra anvendt forskning. Margareth er i dag forskningsleder for bioøkonomigruppa i Møreforsking Ålesund. Hun har spesial kompetanse innenfor utnyttelse av nye arter, restråstoff, kvalitet og produktutvikling av marint råstoff.

Agnes og Margareth har fokus på hvilke muligheter og produktinnovasjoner som kan løfte den marine verdikjeden inn i fremtiden. Hvordan kan vi være i forkant og realisere fiskerinæringens verdipotensial for norsk marint råstoff på en bærekraftig måte?​

Webjørn Eikrem & Agnar Juvik
Aker BioMarine & Vard
Les mer

I februar ble det kjent at Aker BioMarine skal bygge et topp moderne krillfartøy til en milliard kroner, og at skipet skal bygges av Vard-gruppen i Brattvåg. Det er med stor glede vi kan fortelle at Webjørn Eikrem i Aker Biomarine og Agnar Juvik i Vard besøker The Next Wave på Giske 4. mai for å fortelle om dette unike samarbeidet.

– Dette er den største enkeltkontrakten Vard har hatt på et fiskeri-fartøy noensinne og vi er svært glad for at vi har inngått en byggeavtale med dem. Det vil også bidra til å sikre norske arbeidsplasser fremover, sier konserndirektør for produksjon, Webjørn Eikrem i Aker BioMarine.

Det nye krillfartøyet er på 130 meter og skal utstyres med det siste og beste innen miljøvennlig teknologi. Alle tegninger og spesifikasjoner er utarbeidet i samarbeid mellom fiskere fra Aker BioMarine og ingeniører fra Vard-gruppen. Krillfartøyet skal settes inn i fisket i Antarktis.

I februar ble det kjent at Aker BioMarine skal bygge et topp moderne krillfartøy til en milliard kroner, og at skipet skal bygges av Vard-gruppen i Brattvåg. Det er med stor glede vi kan fortelle at Webjørn Eikrem i Aker Biomarine og Agnar Juvik i Vard besøker The Next Wave på Giske 4. mai for å fortelle om dette unike samarbeidet.

– Dette er den største enkeltkontrakten Vard har hatt på et fiskeri-fartøy noensinne og vi er svært glad for at vi har inngått en byggeavtale med dem. Det vil også bidra til å sikre norske arbeidsplasser fremover, sier konserndirektør for produksjon, Webjørn Eikrem i Aker BioMarine.

Det nye krillfartøyet er på 130 meter og skal utstyres med det siste og beste innen miljøvennlig teknologi. Alle tegninger og spesifikasjoner er utarbeidet i samarbeid mellom fiskere fra Aker BioMarine og ingeniører fra Vard-gruppen. Krillfartøyet skal settes inn i fisket i Antarktis.

Preben Carlsen
CEO, Trigger
Les mer
Hva skjer når digitaliseringen kommer og tar deg?
Nye krav fra forbrukere, disruptiv teknologi og forretningsmodeller, verdikjeder og konkurrenter er i ferd med å endre spillereglene i bransje etter bransje. Hvilke grep må du må ta for å møte den fjerde teknologiske revolusjonen i rekken?
Preben Carlsen er grunnlegger og konsernsjef i Trigger. Han startet byrået for seks år siden og til tross for kort levetid har Trigger blitt kåret til verdens beste kreative PR-byrå, Europas mest innovative PR-byrå og Årets PR-byrå i Norge de tre siste årene. Trigger har nylig åpnet et nytt kontor i Stockholm, og før sommeren lanserte de en akselerator som skal jobbe med merkevareinnovasjon for oppstartsbedrifter og eksisterende virksomheter. Preben er Norges mest prisbelønte PR-rådgiver, han har blitt kåret til årets foredragsholder og den mest populære lederen i medie- og kommunikasjonsbransjen. Han har også blitt kåret til en av de 25 mest innovative personene i den europeiske kommunikasjonsbransjen. Preben har lang erfaring som rådgiver for flere av Norges sterkeste merkevarer og offentlige virksomheter. Han jobber i dag primært med strategi, innovasjon, konsept- og forretningsutvikling og rådgivning innen organisasjon og ledelse.
Hva skjer når digitaliseringen kommer og tar deg?
Nye krav fra forbrukere, disruptiv teknologi og forretningsmodeller, verdikjeder og konkurrenter er i ferd med å endre spillereglene i bransje etter bransje. Hvilke grep må du må ta for å møte den fjerde teknologiske revolusjonen i rekken?
Preben Carlsen er grunnlegger og konsernsjef i Trigger. Han startet byrået for seks år siden og til tross for kort levetid har Trigger blitt kåret til verdens beste kreative PR-byrå, Europas mest innovative PR-byrå og Årets PR-byrå i Norge de tre siste årene. Trigger har nylig åpnet et nytt kontor i Stockholm, og før sommeren lanserte de en akselerator som skal jobbe med merkevareinnovasjon for oppstartsbedrifter og eksisterende virksomheter. Preben er Norges mest prisbelønte PR-rådgiver, han har blitt kåret til årets foredragsholder og den mest populære lederen i medie- og kommunikasjonsbransjen. Han har også blitt kåret til en av de 25 mest innovative personene i den europeiske kommunikasjonsbransjen. Preben har lang erfaring som rådgiver for flere av Norges sterkeste merkevarer og offentlige virksomheter. Han jobber i dag primært med strategi, innovasjon, konsept- og forretningsutvikling og rådgivning innen organisasjon og ledelse.
Ola Grytten
Økonomiprofessor, NHH
Les mer

Ola Grytten er en av Norges mest toneangivende økonomer. Han er professor i økonomisk historie ved Norges handelshøyskole og spesialrådgiver i forskningsavdelingen, Norges Bank. Han har skrevet rundt 20 bøker innen økonomisk historie og utvikling, og ca 150 artikler i norske og internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Grytten er ekspert på økonomisk historie, men hvordan ser han for seg fiskerinæringen i årene som kommer?

Ola Grytten er en av Norges mest toneangivende økonomer. Han er professor i økonomisk historie ved Norges handelshøyskole og spesialrådgiver i forskningsavdelingen, Norges Bank. Han har skrevet rundt 20 bøker innen økonomisk historie og utvikling, og ca 150 artikler i norske og internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Grytten er ekspert på økonomisk historie, men hvordan ser han for seg fiskerinæringen i årene som kommer?

Ida Grong Aursand
Produktdirektør, Biomar
Les mer

Ida Grong Aursand er utdannet sivilingeniør i Bioteknologi fra NTNU og har doktorgrad innen fiskekvalitet og måleteknikker. Som forskningsleder i SINTEF Fiskeri og havbruk ledet hun fra 2009 et forskerteam med arbeidsområde «Råstoff og prosess» i avdeling for Prosessteknologi. I dag er hun produktteknisk direktør i Biomar Norge med ansvar for utvikling og oppfølging av alle Biomars produkter. Hun kommer for å fortelle om BioMars fokus på bærekraft og hvordan mikroalger har gjort det mulig å øke omega-3 i laksen. Grong Aursand vil også peke på hva som er viktig for BioMar når det gjelder marine råvarer og kriteriene for valg av råvarer i fôret.

Ida Grong Aursand er utdannet sivilingeniør i Bioteknologi fra NTNU og har doktorgrad innen fiskekvalitet og måleteknikker. Som forskningsleder i SINTEF Fiskeri og havbruk ledet hun fra 2009 et forskerteam med arbeidsområde «Råstoff og prosess» i avdeling for Prosessteknologi. I dag er hun produktteknisk direktør i Biomar Norge med ansvar for utvikling og oppfølging av alle Biomars produkter. Hun kommer for å fortelle om BioMars fokus på bærekraft og hvordan mikroalger har gjort det mulig å øke omega-3 i laksen. Grong Aursand vil også peke på hva som er viktig for BioMar når det gjelder marine råvarer og kriteriene for valg av råvarer i fôret.

Rolf Fiskerstrand
Konsernsjef, Fiskerstrand Verft
Les mer

I februar kom nyheten om at verdens første hydrogenferge blir bygget på Fiskerstrand Verft. Med dette befester selskapet sin posisjon helt i front innen internasjonal miljøteknologi.

–  Vi er i ferd med å bygge to miljøferger basert på biodiesel og batteri, og så vidt vi vet er det også de to første i verden, forteller konserndirektør Rolf Fiskerstrand.

I hydrogenfergene skal brenselsceller brukes som fremdriftssystem. Utslippet fra fergene blir dermed ikke eksos, men ganske enkelt vann, og dette er så nær nullutslipp det er mulig å komme. Prosjektet er delfinansiert av Pilot-E-ordningen, et samarbeid mellom Forskingsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet er å utvikle utslippsfri sjøtransport, og norske selskaper kan få støtte i dette utviklingsarbeidet.

Fiskerstrand Verft AS er et tradisjonsrikt skipsverft, etablert som Fiskerstrand Slip & Motorverksted i 1909. For å møte en verden i stadig raskere omstilling og for å kunne konkurrere i det internasjonale marked, kreves det vilje og evne til å tenke nytt og sørge for å ligge i tet både med tanke på miljøkrav og når det gjelder teknologi og omstillingsevne. Dette gjør at Fiskerstrand verft har utviklet seg til å bli like mye en kunnskapsbedrift som en mekanisk bedrift, og setter stadig nye krav til tverrfaglig kunnskap og samarbeid. Rolf Fiskerstrand ga seg som administrerende direktør ved Fiskerstrand Verft tidligere i år, men fortsetter som konserndirektør. Han kommer til The Next Wave og forteller om det spennende arbeidet med hydrogenfergene.

 

 

I februar kom nyheten om at verdens første hydrogenferge blir bygget på Fiskerstrand Verft. Med dette befester selskapet sin posisjon helt i front innen internasjonal miljøteknologi.

–  Vi er i ferd med å bygge to miljøferger basert på biodiesel og batteri, og så vidt vi vet er det også de to første i verden, forteller konserndirektør Rolf Fiskerstrand.

I hydrogenfergene skal brenselsceller brukes som fremdriftssystem. Utslippet fra fergene blir dermed ikke eksos, men ganske enkelt vann, og dette er så nær nullutslipp det er mulig å komme. Prosjektet er delfinansiert av Pilot-E-ordningen, et samarbeid mellom Forskingsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet er å utvikle utslippsfri sjøtransport, og norske selskaper kan få støtte i dette utviklingsarbeidet.

Fiskerstrand Verft AS er et tradisjonsrikt skipsverft, etablert som Fiskerstrand Slip & Motorverksted i 1909. For å møte en verden i stadig raskere omstilling og for å kunne konkurrere i det internasjonale marked, kreves det vilje og evne til å tenke nytt og sørge for å ligge i tet både med tanke på miljøkrav og når det gjelder teknologi og omstillingsevne. Dette gjør at Fiskerstrand verft har utviklet seg til å bli like mye en kunnskapsbedrift som en mekanisk bedrift, og setter stadig nye krav til tverrfaglig kunnskap og samarbeid. Rolf Fiskerstrand ga seg som administrerende direktør ved Fiskerstrand Verft tidligere i år, men fortsetter som konserndirektør. Han kommer til The Next Wave og forteller om det spennende arbeidet med hydrogenfergene.

 

 

Eirik Hovstein
COO, Maritime Robotics
Les mer

Teknologien rundt ubemannede robotfarkoster har eksplodert de siste 10 årene, og når sivilt regelverk nå begynner å komme på plass står vi foran en enorm vekst av robotbruk til stadig flere sivile bruksområder. Flyvende droner har blitt brukt til å finne fiskestimer, men av enda større betydning for fiskeri og akvakultur er ubemannede overflatefarkoster (USV – Unmanned Surface Vehicles) : Farkoster som kan «se og måle» ned i vannsøylen. Maritime Robotics kommer for å fortelle om utviklingen på  området.

Teknologien rundt ubemannede robotfarkoster har eksplodert de siste 10 årene, og når sivilt regelverk nå begynner å komme på plass står vi foran en enorm vekst av robotbruk til stadig flere sivile bruksområder. Flyvende droner har blitt brukt til å finne fiskestimer, men av enda større betydning for fiskeri og akvakultur er ubemannede overflatefarkoster (USV – Unmanned Surface Vehicles) : Farkoster som kan «se og måle» ned i vannsøylen. Maritime Robotics kommer for å fortelle om utviklingen på  området.

Kristianne Paasche
Spesialrådgiver, Innovasjon Norge
Les mer

Kristianne Paasche er spesialrådgiver for vekst og klynger i Innovasjon Norge. Hun besøker Giske 4. mai for å snakke om “Markedstilpasning og vekst i digitaliseringens tidsalder»

Teknologi utfordrer eksiterende forretningsmodeller i alle bransjer. Hvilke muligheter ligger for bruk av teknologi for økt markedstilpasning og økt eksport av norsk sjømat?

Paasche bistår norske selskaper innenfor vekst, internasjonalisering og etablering av næringsklynger. Hun har lang næringslivserfaring både som leder og konsulent og har blant annet hatt ansvar for markedsorienterte innovasjonsprosjekter hos flere større sjømatselskaper.  Kristianne har også vært gründer innenfor IT. I dette foredraget kombinerer hun sin kunnskap om digitale forretningsmodeller med erfaringer fra innovasjonsprosesser i sjømat og tar en titt inn i fremtidens mulighetsrom.

Kristianne Paasche er spesialrådgiver for vekst og klynger i Innovasjon Norge. Hun besøker Giske 4. mai for å snakke om “Markedstilpasning og vekst i digitaliseringens tidsalder»

Teknologi utfordrer eksiterende forretningsmodeller i alle bransjer. Hvilke muligheter ligger for bruk av teknologi for økt markedstilpasning og økt eksport av norsk sjømat?

Paasche bistår norske selskaper innenfor vekst, internasjonalisering og etablering av næringsklynger. Hun har lang næringslivserfaring både som leder og konsulent og har blant annet hatt ansvar for markedsorienterte innovasjonsprosjekter hos flere større sjømatselskaper.  Kristianne har også vært gründer innenfor IT. I dette foredraget kombinerer hun sin kunnskap om digitale forretningsmodeller med erfaringer fra innovasjonsprosesser i sjømat og tar en titt inn i fremtidens mulighetsrom.

Anders K. Roald
Skipsdesigner, Rolls-Royce
Les mer

Fra Rolls-Royce kommer sivilingeniør Anders K. Roald som har vært ansatt som skipsdesigner i selskapet siden 2009, i avdelingen for Ship Design & Systems. Roald har blant annet vært med og utvikle den nye line/garnbåten til rederiet Veidar på Godøya utenfor Ålesund.

Rolls-Royce er et verdensomspennende konsern som utvikler, leverer og vedlikeholder energisystemer for bruk i fly, på skip og på land. Rolls-Royce har ca 2500 ansatte i Norge som jobber med å skape noen av verdens mest avanserte fartøy, det inkluderer en bred portefølje av skipsutstyr og skipsdesign. De norske ansatte er spredd på fire større produksjonsanlegg i tillegg til teknologisenteret i Ålesund.

 

Fra Rolls-Royce kommer sivilingeniør Anders K. Roald som har vært ansatt som skipsdesigner i selskapet siden 2009, i avdelingen for Ship Design & Systems. Roald har blant annet vært med og utvikle den nye line/garnbåten til rederiet Veidar på Godøya utenfor Ålesund.

Rolls-Royce er et verdensomspennende konsern som utvikler, leverer og vedlikeholder energisystemer for bruk i fly, på skip og på land. Rolls-Royce har ca 2500 ansatte i Norge som jobber med å skape noen av verdens mest avanserte fartøy, det inkluderer en bred portefølje av skipsutstyr og skipsdesign. De norske ansatte er spredd på fire større produksjonsanlegg i tillegg til teknologisenteret i Ålesund.

 

Kolbjørn Giskeødegård
Analytiker, Nordea
Les mer

Kolbjørn Giskeødegårds markedsanalyser flytter børsverdier for milliarder. I flere år har investorer, banker, tradere og kjøpere studert i detalj hvordan hans unike blikk på markedet kan bidra til forståelse. Få analytikere i noen bransje blir like mye lyttet til som han og rådene han kommer med kan være vel verdt å benytte seg av. Nå kommer han til The Next Wave for å dele sine tanker om hvordan fremtidsutsiktene til fiskerinæringen ser ut.

Kolbjørn Giskeødegårds markedsanalyser flytter børsverdier for milliarder. I flere år har investorer, banker, tradere og kjøpere studert i detalj hvordan hans unike blikk på markedet kan bidra til forståelse. Få analytikere i noen bransje blir like mye lyttet til som han og rådene han kommer med kan være vel verdt å benytte seg av. Nå kommer han til The Next Wave for å dele sine tanker om hvordan fremtidsutsiktene til fiskerinæringen ser ut.

Tore Roaldsnes
CEO, Nordic Wildfish
Les mer

Nordic wildfish satser stort mot 100% ressursutnyttelse og økt kvalitet på fisken. I 2016 bygde de om båten Molnes, som har tanker for levendelagring av fangsten og prosessanlegg for restråstoff basert på ensymatisk hydrolyse til fôr og mat.

Selskapet har fått flere priser for dette arbeidet, blant annet Fiskeridirektoratets Miljøpris i 2016.

Tore Roaldsnes kommer til The Next Wave for å snakke om Nordic wildfish sitt arbeid mot 100% ressursutnyttelse av dagens villfiskressurser, samt utviklingen av fangstteknologi og produkt basert på mesopelagisk fisk.

Nordic wildfish satser stort mot 100% ressursutnyttelse og økt kvalitet på fisken. I 2016 bygde de om båten Molnes, som har tanker for levendelagring av fangsten og prosessanlegg for restråstoff basert på ensymatisk hydrolyse til fôr og mat.

Selskapet har fått flere priser for dette arbeidet, blant annet Fiskeridirektoratets Miljøpris i 2016.

Tore Roaldsnes kommer til The Next Wave for å snakke om Nordic wildfish sitt arbeid mot 100% ressursutnyttelse av dagens villfiskressurser, samt utviklingen av fangstteknologi og produkt basert på mesopelagisk fisk.

Hanne Digre
Forskningssjef, SINTEF Ocean
Les mer

Hanne Digre jobber som forskningssjef i SINTEF Ocean og leder avdeling for Fiskeriteknologi. Hun har doktorgrad innenfor fiskekvalitet, stress og velferd i forbindelse med avliving av torsk.

– Norge må utnytte nærheten til et av verdens beste råstoff. Vi må bruke maten på en bedre måte slik at minst mulig går til spille, sier Digre. Hun ønsker blant annet å snakke om viktigheten av å utvikle slaktelinjer ombord som ivaretar kvaliteten på fisken: – For å levere høykvalitetsprodukter av torsk, hyse og sei er dette helt avgjørende, og spesielt viktig er fangst- og slakteleddet ettersom tapt kvalitet her ikke kan kompenseres i påfølgende ledd. Digre kommer for å fortelle hvorden fremtidens slaktelinje vil se ut.

Hanne Digre jobber som forskningssjef i SINTEF Ocean og leder avdeling for Fiskeriteknologi. Hun har doktorgrad innenfor fiskekvalitet, stress og velferd i forbindelse med avliving av torsk.

– Norge må utnytte nærheten til et av verdens beste råstoff. Vi må bruke maten på en bedre måte slik at minst mulig går til spille, sier Digre. Hun ønsker blant annet å snakke om viktigheten av å utvikle slaktelinjer ombord som ivaretar kvaliteten på fisken: – For å levere høykvalitetsprodukter av torsk, hyse og sei er dette helt avgjørende, og spesielt viktig er fangst- og slakteleddet ettersom tapt kvalitet her ikke kan kompenseres i påfølgende ledd. Digre kommer for å fortelle hvorden fremtidens slaktelinje vil se ut.

Ronny Berg
Statssekretær, Fiskeridepartementet
Les mer

Statssekretær Ronny Berg jobber med utformingen av fremtidens fiskeripolitikk og er med på beslutningene i Fiskeridepartementet. Gjennom sitt arbeid med departementet og fiskeriminister Per Sandberg har den nye regjeringen varslet et mål om en femdobling av verdiskapingen i næringen. Hvordan vil departementet arbeide for å realisere målsetningene og i hvilke deler av næringen skal veksten skje?

Statssekretær Ronny Berg jobber med utformingen av fremtidens fiskeripolitikk og er med på beslutningene i Fiskeridepartementet. Gjennom sitt arbeid med departementet og fiskeriminister Per Sandberg har den nye regjeringen varslet et mål om en femdobling av verdiskapingen i næringen. Hvordan vil departementet arbeide for å realisere målsetningene og i hvilke deler av næringen skal veksten skje?

Paal Holter + Anders K. K. Attramadal
EGGS Design
Les mer

Hvorfor bør fiskeriindustrien satse mer på visjonære, designdrevne innovasjonsprodukter fremover? Hva vil bli sentrale suksessfaktorer for næringen? Dette er to av spørsmålene vi skal få svar på når EGGS Design besøker Giske 4. mai. EGGS Design er muligens landets mest prisvinnende produkt- og tjenestedesignbyrå. Med kontorer over store deler av Norge og i flere land er de med å prege fremtidens havindustri. Anders K. K. Attramadal har et brennende engasjement for havbruk og teknologi, og Paal Holter leder EGGS satsning på havteknologi – Ocean Tech. Sammen vil de presentere mulighetene som ligger i innovasjon for fiskerinæringen, med arbeidskraft i fokus og teknologien som hjelpemiddel.

Hvorfor bør fiskeriindustrien satse mer på visjonære, designdrevne innovasjonsprodukter fremover? Hva vil bli sentrale suksessfaktorer for næringen? Dette er to av spørsmålene vi skal få svar på når EGGS Design besøker Giske 4. mai. EGGS Design er muligens landets mest prisvinnende produkt- og tjenestedesignbyrå. Med kontorer over store deler av Norge og i flere land er de med å prege fremtidens havindustri. Anders K. K. Attramadal har et brennende engasjement for havbruk og teknologi, og Paal Holter leder EGGS satsning på havteknologi – Ocean Tech. Sammen vil de presentere mulighetene som ligger i innovasjon for fiskerinæringen, med arbeidskraft i fokus og teknologien som hjelpemiddel.

Asbjørn Solevågseide
Gründer, Optimar
Les mer

Asbjørn Solevågseide ledet Optimar siden det ble grunnlagt i 2003 og helt frem til 2016, og er nå viseadministrerende direktør med ansvar for salg og marked. Han har opplevd å se selskapet vokse fra 20 ansatte til dagens 220 ansatte. Omsetningen er på 500 millioner kroner, eksportandelen er på 70 prosent, og selskapet har virksomhet i Norge, USA og Spania. Solevågseide har vært med å prege den teknologiske utviklingen i fiskerinæringen gjennom 15 år. I løpet av den perioden har den digitale utviklingen endret samfunnet i et enormt tempo. Hvor ser Optimar for seg at utviklingen vil ta oss de neste 15 årene, og hvilke muligheter vil vi se bak neste bølge?

Asbjørn Solevågseide ledet Optimar siden det ble grunnlagt i 2003 og helt frem til 2016, og er nå viseadministrerende direktør med ansvar for salg og marked. Han har opplevd å se selskapet vokse fra 20 ansatte til dagens 220 ansatte. Omsetningen er på 500 millioner kroner, eksportandelen er på 70 prosent, og selskapet har virksomhet i Norge, USA og Spania. Solevågseide har vært med å prege den teknologiske utviklingen i fiskerinæringen gjennom 15 år. I løpet av den perioden har den digitale utviklingen endret samfunnet i et enormt tempo. Hvor ser Optimar for seg at utviklingen vil ta oss de neste 15 årene, og hvilke muligheter vil vi se bak neste bølge?

Øystein Hagen
CEO, Æra Strategic Innovation
Les mer

Øystein Hagen er gründer og CEO i Æra Strategic Innovation. Selskapet arbeider med innovasjonsprosesser og forretningsutvikling for flere av de største selskapene og merkevarene i Norge, deriblant Varnergruppen, Tomra, Tine og IKEA, for å nevne noen. Hagen arbeider med å utvikle nye inntekter og nye forretningsområder, og sammen skal vi se på mulighetene for økt inntjening og nye satsningsområder i fiskeribransjen.  Øystein Hagen har blitt kåret til årets foredragsholder i Norge.

Øystein Hagen er gründer og CEO i Æra Strategic Innovation. Selskapet arbeider med innovasjonsprosesser og forretningsutvikling for flere av de største selskapene og merkevarene i Norge, deriblant Varnergruppen, Tomra, Tine og IKEA, for å nevne noen. Hagen arbeider med å utvikle nye inntekter og nye forretningsområder, og sammen skal vi se på mulighetene for økt inntjening og nye satsningsområder i fiskeribransjen.  Øystein Hagen har blitt kåret til årets foredragsholder i Norge.

Fredrik Myhre
Marinbiolog, WWF
Les mer

Hvor miljøvennlig er Norges fiskerinæring? Hva trengs av teknologi og forskning for å gjøre dagens fiskeri mer miljøvennlig? For å skape varige verdier i merkevaren norsk fisk må bransjen både etterleve og markedsføre høye miljøstandarder. Fredrik Myhre har et stort engasjement for en bærekraftig og miljøvennlig fiskeri- og oppdrettsnæring. Gjennom arbeidet sitt i WWF har Myhre i mange år jobbet for bærekraftig bruk av havets ressurser og for en styrket forvaltning av havets økosystemer. Fredrik er utdannet marinbiolog og har en tett og god dialog med fiskerinæringen og oppdrettsindustrien.

Hvor miljøvennlig er Norges fiskerinæring? Hva trengs av teknologi og forskning for å gjøre dagens fiskeri mer miljøvennlig? For å skape varige verdier i merkevaren norsk fisk må bransjen både etterleve og markedsføre høye miljøstandarder. Fredrik Myhre har et stort engasjement for en bærekraftig og miljøvennlig fiskeri- og oppdrettsnæring. Gjennom arbeidet sitt i WWF har Myhre i mange år jobbet for bærekraftig bruk av havets ressurser og for en styrket forvaltning av havets økosystemer. Fredrik er utdannet marinbiolog og har en tett og god dialog med fiskerinæringen og oppdrettsindustrien.

Svein Kristian Stormo
Forsker, Nofima
Les mer

I vestlige markeder anses frosset fisk for å være forbundet med lav kvalitet. Fisk som ikke fryses, ofte omtalt som fersk fisk, har for de fleste fiskearter en begrenset holdbarhet i fersk tilstand. Dette er lite forenlig med distribusjonsleddet og detaljhandelens ønsker og behov. Svein Kristian Stormo jobber som forsker på Nofima og leder en satsing som har som mål å bidra med ny kunnskap som er relatert til hvordan innfrysing, lagring og tining påvirker kvalitet og holdbarhet. Satsingen ønsker å gi et grunnlag  for optimalisering av slike prosesser med fokus rettet mot kvalitet, utbytte og kostnader, noe som er nyttig for fangstledd, industri så vel som forbruker.

I vestlige markeder anses frosset fisk for å være forbundet med lav kvalitet. Fisk som ikke fryses, ofte omtalt som fersk fisk, har for de fleste fiskearter en begrenset holdbarhet i fersk tilstand. Dette er lite forenlig med distribusjonsleddet og detaljhandelens ønsker og behov. Svein Kristian Stormo jobber som forsker på Nofima og leder en satsing som har som mål å bidra med ny kunnskap som er relatert til hvordan innfrysing, lagring og tining påvirker kvalitet og holdbarhet. Satsingen ønsker å gi et grunnlag  for optimalisering av slike prosesser med fokus rettet mot kvalitet, utbytte og kostnader, noe som er nyttig for fangstledd, industri så vel som forbruker.

Debatt
ledet av Oddbjørn Skarbøvik
Les mer

Oddbjørn Skarbøvik er født i 1948 og oppvokst på Ellingsøya. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo med fagene tysk, historie og sosiologi. Skarbøvik jobbet som reporter og vaktsjef ved NRK Dagsnytt, samt reporter, vaktsjef, reaksjonssjef og distriktsredakør frem til 2006. Fra 2006 frem til i fjor jobbet han som informasjonssjef for Fiskebåt. Skarbøvik er nå pensjonist og aktiv i Oddbjørn Skarbøvik Debatt og konferanse. På The Next Wave vil han lede en politisk debatt om fremtidens fiskerinæring.

·         Knut Støbakk (KrF)
·         Oskar Grimstad (FrP)
·         Pål Farstad (V)
·         Helge Orten (H)

Oddbjørn Skarbøvik er født i 1948 og oppvokst på Ellingsøya. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo med fagene tysk, historie og sosiologi. Skarbøvik jobbet som reporter og vaktsjef ved NRK Dagsnytt, samt reporter, vaktsjef, reaksjonssjef og distriktsredakør frem til 2006. Fra 2006 frem til i fjor jobbet han som informasjonssjef for Fiskebåt. Skarbøvik er nå pensjonist og aktiv i Oddbjørn Skarbøvik Debatt og konferanse. På The Next Wave vil han lede en politisk debatt om fremtidens fiskerinæring.

·         Knut Støbakk (KrF)
·         Oskar Grimstad (FrP)
·         Pål Farstad (V)
·         Helge Orten (H)

Program

Øygardshallen
Øygardshallen panorama
 • 09:40 Åpning
  Ved konferansier Ronnie MAG Larsen, ordfører i Giske Harry Valderhaug, statssekretær i Fiskeridepartementet Ronny Berg
 • 10:20 Preben Carlsen
  CEO, Trigger: Hvilke grep må du må ta for å møte den fjerde teknologiske revolusjonen i rekken?
 • 10:50 Ola Grytten
  Økonomiprofessor, NHH: Hvordan ser fiskerinæringen ut i årene som kommer?
 • 11:05 Hanne Digre
  Forskningssjef, SINTEF Ocean: Hvordan Norge kan utnytte nærheten til et av verdens beste råstoff?
 • 11:25 Pause
  Pause
 • 11:35 Rolf Fiskerstrand
  Konsernsjef, Fiskerstrand Verft: Verdens første hydrogenferge blir bygget på Fiskerstrand Verft
 • 11:50 Øystein Hagen
  CEO, Æra Strategic Innovation: Mulighetene for økt inntjening og nye satsningsområder i fiskeribransjen
 • 12:05 Fredrik Myhre
  Marinbiolog, WWF: Hvordan sikre varige verdier i merkevaren norsk fisk gjennom høye miljøstandarder
 • 12:25 Pause
  Pause
 • 12:35 Kolbjørn Giskeødegård
  Analytiker, Nordea: Fremtidsutsiktene til fiskerinæringen
 • 12:50 Kristianne Paasche
  Spesialrådgiver, Innovasjon Norge: Markedstilpasning og vekst i digitaliseringens tidsalder
 • 13:05 Tore Roaldsnes
  CEO, Nordic Wildfish: Om Nordic Wildfish sitt fokus på bærekraftig fangst og miljøvennlig produksjon
 • 14:05 Asbjørn Solevågseide
  Gründer, Optimar: Hvor ser Optimar for seg at den teknologiske utviklingen vil ta oss de neste 15 årene?
 • 14:20 Ida Grong Aursand
  Produktdirektør, Biomar: Om marine råvarer og kriteriene for valg av råvarer i fôret
 • 14:35 Eirik Hovstein
  COO, Maritime Robotics: Om mulighetene innen ubemannede robotfarkoster
 • 14:55 Pause
  Pause
 • 15:05 Paal Holter + Anders K. K. Attramadal
  EGGS Design: Hvorfor bør fiskeriindustrien satse mer på designdrevne innovasjonsprosjekter fremover?
 • 15:20 Anders K. Roald
  Skipsdesigner, Rolls-Royce: Om arbeidet med noen av verdens mest avanserte fartøy. Roald har blant annet vært med og utvikle den nye line/garnbåten til rederiet Veidar
 • 15:35 Svein Kristian Stormo
  Forsker, Nofima: Hvordan innfrysing, lagring og tining påvirker kvalitet og holdbarhet
 • 15:55 Pause
  Pause
 • 16:05 Agnes Gundersen og Margareth Kjerstad
  Møreforskning: Innovasjon og utvikling som løfter den marine verdikjeden inn i fremtiden
 • 16:20 Webjørn Eikrem & Agnar Juvik
  Aker BioMarine & Vard: Om det unike samarbeidet rundt utviklingen av et topp moderne krillfartøy
 • 17:00 Debatt
  ved Oddbjørn Skarbøvik

Praktisk

Addresse:
Sjøvegen 77, 6052 Giske
Flyplass adresse:
Ålesund lufthavn Vigra
Dato:
Torsdag 4.mai 2017

Addresse:
Sjøvegen 77, 6052 Giske
Flyplass adresse:
Ålesund lufthavn Vigra
Dato:
Torsdag 4.mai 2017

Våre støttespillere og samarbeidspartnere

Våre støttespillere og samarbeidspartnere